Amerykańscy policjanci z wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Amerykańscy policjanci z wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Z delegacją teksańskich funkcjonariuszy spotkał się Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta

Delegacja przyjechała do naszego kraju na zaproszenie Komendanta Głównego Policji. Wśród amerykańskich delegatów znaleźli  m.in. Zastępca Szefa Policji Miasta Houston oraz pracownicy dydaktyczni Katedry Kryminologii  Sam Houston State University.

W ramach wizyty zagraniczni goście zapoznali się z problematyką bezpieczeństwa imprez masowych i pracą policjantów z tzw. Archiwum X , zajmującego się sprawami umorzonymi i niewykrytymi.  Zaprezentowana została im także nowa siedziba Oddziału Prewencji Policji, gdzie mieli okazję uczestniczyć w specjalnych ćwiczeniach obrazujących metody pracy naszych funkcjonariuszy. Amerykanie złożyli również wizytę funkcjonariuszom Komisariatu Policji VI w Krakowie a także odwiedzili Szkołę Policji w Katowicach. Delegaci byli pod wrażeniem zaangażowania i pracy naszych funkcjonariuszy i zgodnie podkreślali, że sposób organizacji polskiej Policji jest na wysokim poziomie.  
Podczas spotkania z Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą dyskutowano o bieżących zagadnieniach związanych z bezpieczeństwa, prawodawstwie jak również o kierunkach dalszej współpracy bilateralnej pomiędzy Policją stanu Texas a małopolską Policją.