asp. Marcin Habieda

asp.
Marcin
Habieda
Powiat: 

W przedmiotowym rejonie zgodnie z opracowanym Planem Działania Priorytetowego występują zdiagnozowane zagrożeniaspożywanie alkoholu w rejonie sklepu Pokusa w miejscowości Łętowe, w godzinach popołudniowych oraz nocnych. tj. o czyn z art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Rejon działania: 
Rejon nr XXIV Obejmuje: Lubomierz, Łętowe, Łostówka, Mszana Górna.
Telefon stacjonarny: 
18-3310-660
Telefon komórkowy: 
608 562 518 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego,