asp. sztab. Paweł Cisak

asp. sztab.
Paweł
Cisak
Powiat: 

Plan priorytetowy obejmuje: spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym oraz popełnianie wykroczeń porządkowych w rejonie Rynku oraz w rejonie placu rekreacyjno-wypoczynkowego o nazwie SATURN w miejscowości Kamienica. Powyższa informacja została przekazana przez mieszkańców z terenu miejscowości Kamienica z której to wynika, iż w godzinach dopołudniowych i wieczorowych w rejonie Rynku oraz w rejonie placu rekreacyjno-wypoczynkowego o nazwie SATURN w miejscowości Kamienica n/n osoby spożywają alkohol, popełniają wykroczenia porządkowe oraz dokonują uszkodzeń mienia.  Mając powyższe na uwadze należy wyeliminować te zjawiska, podjąć rutynowe  kontrole w rejonie  wymienionych miejsc, reagować na spostrzeżenia mieszkańców oraz represjonować sprawców wykroczeń.

Rejon działania: 
Rejon nr XIII Kamienica, Zasadne
Telefon stacjonarny: 
18-333-50-07
Telefon komórkowy: 
608 652 175 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego,