Dbamy o sprawność fizyczną !

Dbamy o sprawność fizyczną !

Wczoraj w siedzibie dąbrowskich stróżów prawa oddano do użytku specjalistyczną siłownię, z której korzystać będą funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Inwestycja została zrealizowana w współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego.

08 października 2018 roku. o godz. 14:30 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowocześnie wyposażonej siłowni, z której na co dzień korzystać będą policjanci i pracownicy dąbrowskiej jednostki. Realizacja tej inwestycji była kolejnym etapem prac jakie podjął Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów kom. Jarosław Kmieć na rzecz polepszania warunków służby dąbrowskich stróżów prawa.

Pomieszczenie, w którym znalazła się siłownia, zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb zagospodarowania.

W uroczystym oddaniu do użytku inwestycji, dzięki której mundurowi zyskali miejsce, w którym będą mogli podnosić swą sprawność fizyczną wzięli udział: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała wraz z Wiceprzewodniczącymi asp. szt. Andrzejem Mruczkiem i asp. szt. Konradem Nowaczek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP w Krakowie mł.insp. Franciszek Gładysz, Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł. insp. Bogusław Chmielarz oraz Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak. Kierownictwo dąbrowskiej jednostki reprezentowane było przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha, który na ręce nadkom. Grzegorza Gubały złożył okolicznościowe podziękowanie od dąbrowskich policjantów.

Zebrani mieli okazję do obejrzenia nowopowstałej siłowni oraz osobistego wypróbowania poszczególnych jej elementów.