Delegacja KWP w Krakowie na Węgrzech

Delegacja KWP w Krakowie na Węgrzech

W dniach 22- 24 kwietnia br. delegacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przebywała w Egerze na Węgrzech, gdzie brała udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Policji węgierskiej.

Małopolską Policję reprezentował inspektor Robert Strzelecki - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz komisarz Michał Nowak - Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczoscią Gospodarczą KWP w Krakowie i komisarz Wojciech Król - ekspert Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie.

Patronem węgierskiej Policji jest Św. Jerzy i to właśnie 23 kwietnia – w imieniny Jerzego wypada data tej uroczystości.

Uroczystość na Węgrzech nazywa się „Kek Lamp” czyli „Niebieskie światło” i jest okazją do promowania bezpiecznego stylu życia wśród mieszkańców Węgier. W tym dniu, oprócz oficjalnych uroczystości związanych z awansowaniem policjantów na wyższe stopnie oraz ich odznaczaniem za zasługi, odbywają się imprezy towarzyszące takie jak festyny,  podczas których społeczeństwo może poznać bliżej na czym polega służba w poszczególnych formacjach policji, a najmłodsi mają okazję przejechać się radiowozem policyjnym na sygnałach dookoła miasta Eger.

Oprócz udziału w oficjalnych obchodach - delegaci KWP w Krakowie odbyli kilka spotkań roboczych z Komendantem Wojewódzkim Heves oraz jego zastępcami, podczas których zaznajamiali się ze strukturą, zadaniami i statystykami dotyczącymi  tamtejszej jednostki , podsumowali dotychczasowe działania, a także prowadzili rozmowy na temat dalszej współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy województwem  Heves i Małopolską.