Delegacja KWP w Krakowie w Grecji

Delegacja KWP w Krakowie w Grecji

W dniach 15 – 18 maja 2016 roku, delegacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła podróż do Aten, gdzie funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniu na temat zarządzania kryzysem migracyjnym. W trakcie wykładów prowadzonych przez specjalistów pionów kryminalnych i administracyjnych poruszono między innymi  tematy dotyczące zarządzania sprawami obcokrajowców według greckiego prawa oraz acquis communautaire (porządek prawny UE), zarządzania obcokrajowcami w obozach uchodźców. Poznano ogólne zasady zarządzania grupami narażonymi na ryzyko ataku oraz Strukturę i rolę Frontexu czy charakterystykę napływu migrantów – Modus Operandi.

Szkolenie odbyło się w Wyższej Szkole Policji, Amygdaleza, na terenie której znajduje się największy obóz deportacyjny w Grecji – 2000 miejsc.