Delegacja małopolskiej Policji w Egerze (Węgry)

Delegacja małopolskiej Policji w Egerze (Węgry)

W dniu 27 kwietnia 2018 roku mł. insp. Bogdan Litra, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przewodniczył delegacji małopolskiej Policji, która wzięła udział w uroczystych obchodach święta Policji węgierskiej zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji Regionu Heves, z siedzibą w Egerze.  Pozostałymi członkami polskiej delegacji byli: Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji KWP w Krakowie - podinsp. Jacek Lech, Zastępca Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Krakowie - nadkom. Jacek Wójcik oraz podinsp. Rafał Węgiel reprezentujący Wydział Prezydialny KWP w Krakowie. Do udziału w obchodach zaproszeni zostali także przedstawiciele niemieckiej Policji z Turyngii.

Głównym punktem święta był uroczysta odprawa policjantów regionu Heves z udziałem przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych Węgier,  władz samorządowych oraz reprezentantów społeczności lokalnej, wspomagającej aktywnie działania Policji, w ramach tzw. Obywatelskich Grup Wsparcia Policji.  W trakcie odprawy wyróżniający się policjanci otrzymali odznaczenia, nagrody finansowe i rzeczowe.

Po odprawie wszyscy funkcjonariusze oraz zaproszeni goście, pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji Regionu Heves Generała Laszlo Czinege uroczyście przemaszerowali malowniczymi ulicami Egeru na teren parku miejskiego, w którym zorganizowano szereg atrakcji dla mieszkańców. Wśród nich – pokaz tresury policyjnych psów służbowych, uzbrojenia miejscowego oddziału antyterrorystycznego czy wyposażenia specjalistycznych samochodów służbowych Policji.

Ostatnim punktem obchodów Święta Policji w regionie Heves była uroczysta kolacja, na której mł. insp. Bogdan Litra w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Kszysztofa Pobuty przekazał Generałowi Laszlo Czinege pamiątkowy obraz przedstawiający krakowski Rynek wraz z życzeniami pomyślności i dalszej owocnej współpracy pomiędzy służbami policyjnymi regionu Heves i województwa małopolskiego.  

Poza udziałem w oficjalnych uroczystościach, mł. insp. Bogdan Litra odbył kilka spotkań roboczych z kierownictwem Policji regionu Heves oraz przedstawicielem Policji z Turyngii.  W ich trakcie wymieniono uwagi dotyczące bieżących zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz  uzgodniono kierunki dalszej trójstronnej współpracy.