Eliminacje wojewódzkie I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów "Oskarżyciela Publicznego".