Eliminacje wojewódzkie turnieju dla kierowników rewirów dzielnicowych w ramach XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „ Dzielnicowy Roku”.

Eliminacje wojewódzkie turnieju dla kierowników rewirów dzielnicowych w ramach XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „ Dzielnicowy Roku”.

17 czerwca br. odbył się pierwszy etap wojewódzkich eliminacji do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Pierwszego dnia Wydział Prewencji KWP Kraków przeprowadził turniej kierowników rewirów dzielnicowych.

W zawodach udział wzięło 37 policjantów z 20 komend powiatowych i miejskich Policji woj. małopolskiego. W trakcie turnieju policjanci rozwiązywali test wiedzy zawodowej z zakresu psychologii, prewencji, prawa, zapobiegania przemocy w rodzinie, czy przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Najlepszy okazał się asp. Krzysztof Błachut. Policjant ten zdominował zawody i był najlepszy także na strzelnicy - w trakcie sprawdzianu z wyszkolenia strzeleckiego.

W klasyfikacji generalnej wyłoniono następujących kierowników rewiru dzielnicowych:

III miejsce – sierż. szt. Robert Talaga z KPP w Krakowie

II miejsce – asp. szt. Wiktor Deńca z KPP w Krakowie

I miejsce - asp. Krzysztof Błachut  z KPP w Suchej Beskidzkiej

Najlepsi kierownicy z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie młodszego inspektora Piotra Morajki otrzymali statuetki oraz nagrody pieniężne. Nagrody w formie bonów przekazał także Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wysokiej wiedzy zawodnikom pogratulowali także organizatorzy: Naczelnik Wydziału Prewencji KWP podinsp. Krzysztof Dymura oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP podinsp. Paweł Godyń.

Zwycięzca eliminacji będzie reprezentował woj. małopolskie w XII Ogólnopolskim Finale Turnieju Dzielnicowych „ Dzielnicowy Roku” w Szkole Policji w Katowicach w dniach 22-25  października 2019 roku.

W dniu zawodów kierownicy rewirów dzielnicowych wzięli również udział w odprawie „Dzielnicowy bliżej nas” dotyczącej realizacji zadań służbowych. Z ramienia wydziału prewencji KWP w Krakowie w  odprawie udział wziął Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP podinsp. Paweł Godyń oraz kom. Paweł Maciejowski.