FINAŁ IV OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW NARCIARSKICH DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI