Finał plebiscytu "Policjant Roku 2019"

Finał plebiscytu "Policjant Roku 2019"

28 lipca br. na Wzgórzu Wawelskim, podczas małopolskich obchodów Święta Policji, odbył się uroczysty finał plebiscytu „Policjant Roku 2019”. Plebiscyt ten, organizowany przez „Gazetę Krakowską” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, honorowym patronatem objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Zwycięzcą tegorocznej edycji został st. sierż. Jacek Łukasik - referent Ogniwa I Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.  W Policji służy od 6 lat. St. sierż. Jacek Łukasik od początku swojej pracy w Policji jest na pierwszej linii działań pełniąc służbę na nowosądeckich ulicach. Jak mówi: „Służba w „patrolowce”, to wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność”, dlatego w swojej codziennej służbie zawsze kieruje się dewizą „służyć i chronić”. Laureat dzisiejszego Plebiscytu wielokrotnie podczas swojej pracy zatrzymywał  sprawców wykroczeń czy przestępstw na gorącym uczynku – w ubiegłym roku brał udział w zatrzymaniu na gorącym uczynku sprawcy kradzieży markowych rowerów, Również w 2018 r. uczestniczył w pościgu za kierowcą, który swoim pojazdem uszkodził cztery inne samochody. Dzięki opanowaniu i szybkiej reakcji policjanta nikt nie został ranny, a po pościgu sprawca, który jak się okazało był nietrzeźwy i poruszał się kradzionym samochodem, został zatrzymany. 
Policjant aktywnie włącza się także w akcje charytatywne i działalność społeczną. Jest także honorowym dawcą krwi - Polski Czerwony Krzyż w styczniu 2019 roku przyznał mu Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”. St. sierż. Jacek Łukasik już po raz drugi został zwycięzcą plebiscytu Policjant Roku w Małopolsce. Ten zaszczytny tytuł sądecki policjant zdobył również w 2017 roku.

II miejsce zajęła sierż. szt. Malwina Olbrych pełniąca obowiązki asystenta Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach. W Policji służy od 12 lat. O policjantce można powiedzieć, że trudną pracę w terenie poznała od podszewki. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w zespole patrolowo – interwencyjnym, a następnie została dzielnicową  największej gminy w powiecie proszowickim. W tym czasie brała udział  w zawodach  „Dzielnicowy Roku 2013” i zajęła I miejsce w jednej z konkurencji „symulacja-przyjęcie interesanta”. Policjantka pracowała w wydziale ruchu drogowego, a także w wydziale kryminalnym proszowickiej jednostki. W swojej karierze zawodowej zanotowała również dwuletni, bardzo udany czas, kiedy jako oficer prasowy była twarzą proszowickiej Policji. Wrażliwa na cierpienie innych, brała udział m.in. w akcji społecznej  „zdążyć z pomocą” na rzecz zbierania funduszy na leczenie chorej dziewczynki. Aby być jeszcze lepszą w wykonywanej pracy obecnie kończy studia doktoranckie z prawa.

III miejsce zajęła podkom.  Beata WCISŁO   - specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W Policji służy od 11 lat. Od początku swojej pracy zawodowej prowadzi zajęcia profilaktyczne m. in. w placówkach oświatowych, uczelniach wyższych, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach aktywności seniora. Policjantka uczestniczy także w wielu spotkaniach plenerowych z zakresu bezpieczeństwa  skierowanych do dzieci i młodzieży. Jako doświadczony profilaktyk jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez najmłodszych uczestników szkoleń jak i przez seniorów. Podkom. Beata Wcisło jest również audytorem w Centralnym Projekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie-Zintegrowanej Polityce Bezpieczeństwa pn. „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Projekt na grunt Małopolski został aplikowany na bazie doświadczeń Policji holenderskiej. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy oraz poczucia bezpieczeństwa. Częścią składową w realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w każdej ze szkół jest idea budowania bezpiecznych przestrzeni, poszerzania wiedzy prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców. W projekcie uczestniczy już około 500 placówek oświatowych z terenu województwa małopolskiego. Policjantka zajmuje się również organizacją praktyk studentom krakowskich uczelni wyższych, odbywającym staż w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

IV pod względem liczby oddanych głosów był st. sierż. Błażej Ornat – referent ogniwa ds. wykroczeń wydziału prewencji IV Komisariatu Policji w Krakowie. Prawie całą swoją 7 – letnią służbę spędził strzegąc bezpieczeństwa na ulicach Krakowa. Posiada bardzo duże doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych, w tym meczów wysokiego ryzyka. Brał udział w zabezpieczaniu szczytu klimatycznego,  szczytu NATO oraz  w wielu akcjach towarzyszących organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W trakcie służby wielokrotnie zatrzymywał sprawców przestępstw. W pracy postrzegany jest jako wzorowy policjant i bardzo dobry kolega dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi stażem policjantami. Jak sam mówi, praca z ludźmi to lekcja ogromnej pokory i szacunku dla innych a  każdy policjant poprzez swoją postawę oraz podejście do innych ma realny wpływ na budowanie nie tylko pozytywnego wizerunku Policji, ale również zaufania publicznego. I takiej postawy uczy swoich młodszych kolegów.  Poza służbą stara się pomagać ludziom honorowo oddając krew. Jest również zarejestrowanym dawcą szpiku.

V miejsce zdobył mł.asp. Grzegorz GWIŻDŻ - dzielnicowy w Limanowej. W Policji służy od 8 lat. Mł. asp. Grzegorz Gwiżdż pełni swoją służbę na stanowisku dzielnicowego, a wcześniej w ogniwie patrolowo – interwencyjnym z pełnym zaangażowaniem i oddaniem społeczeństwu. W 2015 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu ”Policjant, który mi pomógł”, wyróżniony za zaangażowanie w ochronie ofiar przemocy w rodzinie. Tak pracę  Grzegorza Gwiżdża opisywała jedna z osób: "Jestem wdzięczna losowi, że w tak trudniej życiowej sytuacji trafiłam na tak wspaniałego policjanta. Życzę każdemu, kto znalazł się w takiej sytuacji jak moja, aby ten dobry człowiek też tak pomógł jak mnie". Zaangażowanie policjanta widoczne jest nie tylko w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. W czerwcu 2019 r. roku, pełniąc służbę, uratował życie mężczyzny, który stracił orientację i ranny zagubił się w rejonie masywu leśnego. Mł. asp. Grzegorz Gwiżdż odnalazł rannego mężczyznę i przetransportował go do głównej drogi, gdzie czekała karetka pogotowia. Policjant ma „na swoim koncie” zatrzymanie także 3 sprawców rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którzy poranili osoby napadnięte. Grzegorz Gwiżdż zatrzymał także sprawcę alarmu bombowego, który powiadomił służby ratunkowe o podłożeniu ładunku wybuchowego w kompleksie domków wypoczynkowych.

Nagrodzonym gratulacje złożyli m.in.: Dariusz Kołacz, wiceprezes Polska Press Oddział w Krakowie (wydawca „Gazety Krakowskiej”), Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy oraz listy gratulacyjne, a także nagrody rzeczowe.

To  VII edycja plebiscytu “Policjant Roku Małopolski”, który stał się już tradycją małopolskiej Policji i cieszy się dużą popularnością. Ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy ratują ludzkie życie, potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach, są zaangażowani, empatyczni, a przede wszystkim pomagają mieszkańcom. Jest to wyróżnienie szczególne, bo otrzymane od społeczeństwa. Kandydaci zostali  zgłoszeni  przez mieszkańców Małopolski, czytelników Gazety Krakowskiej.