Goście z Holandii w Krakowie

Goście z Holandii w Krakowie

W dniach 3-4 listopada br. przebywała w Krakowie delegacja Komendy Głównej Policji Królestwa Niderlandów. Podczas spotkania z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie uzgodniono program współpracy na najbliższe lata. W czasie rozmów panelowych z przedstawicielami Wydziałów: Prezydialnego, Prewencji oraz Kryminalnego KWP w Krakowie uzgadniano szczegóły i warunki przyszłej kooperacji. W spotkaniu uczestniczyli także z Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
i Komendant Powiatowy Policji w Limanowej oraz Pełnomocnik ds. praw Człowieka w Policji, którzy przedstawili prezentacje nt. społeczności romskiej zamieszkującej Małopolskę. Był to dla naszych gości ciekawy temat, gdyż po wejściu Rumunii i Bułgarii do UE – Holandia odnotowała znaczny wzrost osób narodowości romskiej na swoim terenie – głównie obywateli tych dwóch krajów. Pierwsze działania będące wynikiem uzgodnień podjętych podczas spotkań roboczych mają mieć miejsce już
w kwietniu 2017 roku.