Goście ze Szwajcarii w Małopolsce

Goście ze Szwajcarii w Małopolsce

W dniu 26 listopada 2015 roku na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadinspektora Mariusza Dąbka, do Małopolski przybyła delegacja kierownictwa policji kantonalnej Valais. Na początku wizyty Szwajcarscy policjanci odwiedzili Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, gdzie zaznajomili się ze strukturą, zadaniami i wyposażeniem policji.

Goście mieli także możliwość zapoznania się ze specyfiką pełnienia służby w rejonach atrakcyjnych turystycznie na przykładzie Komisariatu Policji w Krynicy. Tam także przekzano im informacje o zasadach współpracy przygranicznej z Policją Republiki Słowackiej.

Jednym z punktów programu była też wizyta w siedzibie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy, gdzie podano gościom przykłady współdziałania pomiędzy różnym służbami ratunkowymi.

Ostatnim punktem wizyty był udział szwajcarskich policjantów w meczu derbowym Wisła Kraków - Cracovia w dniu 29 listopada w charakterze obserwatorów. Przedstawiciele Policji z  Valais byli zainteresowani sposobami zabezpieczania imprez masowych przez polską policję, a także wyposażeniem Oddziałów Prewencji Policji.