Informacje dla osób niepełnosprawnych - KWP w Krakowie

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, oraz systemu wind wewnątrz budynku,
 • wejście główne znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,

 

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:

  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko

 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej zobowiązanie do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Osoby niesłyszące oraz osoby, które mają trudność w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w celu załatwienia sprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody  komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się poprzez jeden z niżej wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

 • telefonicznie przy pomocy osoby przybranej (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana - przez człowieka doświadczonego trwałą lub okresową trudnością w komunikowaniu się - do pomocy przy załatwieniu spraw między innymi
  w jednostkach Policji) pod numerem: 12  61 54 444,
 • faksem na numer: 12 61 54 012 (za pośrednictwem załączonego wniosku), 
 • na adres e-mail: poczta@malopolska.policja.gov.pl (za pośrednictwem załączonego wniosku).

Powyższa usługa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna dla osoby uprawnionej.