inspektor Paweł Dzierżak

ant
inspektor
Paweł
Dzierżak
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
Wiek: 
49 lat

Absolwent pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przebieg służby:

 • 1991 - służba w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie
 • 2006 - dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie
 • 15 lutego 2012 - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Posiadane odznaczenia, odznaki resortowe, wyróżnienia (nazwa):

 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju 
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 
 • Srebrna Odznaka za Zasługi w Pracy Penitencjarnej 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant 
 • Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Konwojowy,
 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Sztab Policji,
 • Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji,
 • Oddział Prewencji Policji,
 • Komisariat Wodny Policji,
 • Komisariat Autostradowy Policji.