inspektor Piotr Morajko

ant
inspektor
Piotr
Morajko
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka - Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie. Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu.

Od 1 lutego 2019 roku pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

  • Wydział Konwojowy,
  • Wydział Prewencji,
  • Wydział Ruchu Drogowego,
  • Sztab Policji,
  • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji,
  • Oddział Prewencji Policji,
  • Komisariat Wodny Policji,
  • Komisariat Autostradowy Policji.