inspektor Rafał Leśniak

ant
inspektor
Rafał
Leśniak
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
Wiek: 
51 lat

Absolwent politologii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

W szeregi Policji wstąpił w 1990 roku, pełniąc przez siedem lat służbę w Komisariacie Policji w Chełmcu. Od 1997 do 1998 roku pracował w wydziale do walki z przestępczością zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu, a następnie w nowosądeckim zespole krakowskiego Centralnego Biura Śledczego.

W latach 2003-2004 był naczelnikiem sekcji kryminalnej i sekcji dochodzeniowo-śledczej KMP w Nowym Sączu. We wrześniu 2004 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a w 2011 roku – I Zastępcy. Od 2014 do 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu. Ostatnio zajmował stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, na które został powołany w grudniu 2016 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Komendant Główny Policji powierzył inspektorowi Rafałowi Leśniakowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorującemu służbę logistyczną.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:
•Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
•Wydział Inwestycji i Remontów
•Wydział Łączności i Informatyki
•Wydział Transportu
•Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
•Zespół ds. Inwentaryzacji
•Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy