Inspektor Robert Nowakowski

ant
Inspektor
Robert
Nowakowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Służbę w Policji pełni od 1993 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończył także studia podyplomowe, w tym w 2007 roku z zakresu „Zarządzania i umiejętności menedżerskich” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w 2014 roku z zakresu "Rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Od 2000 roku związany ze Szkołą Policji w Katowicach, gdzie pełnił od 2006 roku funkcje kierownicze w komórkach logistycznych.      W październiku 2014 roku został powołany na stanowisko głównego księgowego – naczelnika Wydziału Finansów Szkoły Policji w Katowicach.  

Od 27 lutego 2016 roku pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Od 25 marca 2016 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bezpośrednio nadzoruje:

  • Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej,
  • Wydział Inwestycji i Remontów,
  • Wydziała Łączności i Informatyki,
  • Wydział Transportu,
  • Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
  • Zespół ds. Inwentaryzacji
  • Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy.