Inspektor Robert Strzelecki

ant
Inspektor
Robert
Strzelecki
p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył również Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie. W Policji pełni służbę od 1992 roku, zdobywając doświadczenie najpierw jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego komisariatu Policji, poprzez funkcje kierownicze: Zastępcy Naczelnika, Naczelnika Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji VIII w Krakowie, Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie, do funkcji Komendanta Komisariatu Policji III i I w Krakowie. Od maja 2011 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce został powołany z dniem 13 października 2014 roku.

Od 27 lutego 2016 roku pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 
Od 17 maja 2016 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Od 26 kwietnia 2017 roku pełni obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Kadr i Szkolenia,
 • Wydział Kontroli,
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum,
 • Wydział Prezydialny,
 • Wydział Finansów,
 • Zespół Prawny,
 • Zespół Prasowy,
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,
 • Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka,
 • Wydział Postępowań Administracyjnych,
 • Sekcję Psychologów,
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Techniki Operacyjnej,
 • Wydział dw. z Korupcją,
 • Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą,
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego,
 • Laboratorium Kryminalistyczne,
 • Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową,
 • Wydział dw. z Cyberprzestępczością,
 • Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców.