inspektor Robert Strzelecki

ant
inspektor
Robert
Strzelecki
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył również Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie. W Policji pełni służbę od 1992 roku, zdobywając doświadczenie najpierw jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego komisariatu Policji, poprzez funkcje kierownicze: Zastępcy Naczelnika, Naczelnika Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji VIII w Krakowie, Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie, do funkcji Komendanta Komisariatu Policji III i I w Krakowie. Od maja 2011 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce został powołany z dniem 13 października 2014 roku.

Od 27 lutego 2016 roku pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 
Od 17 maja 2016 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Od 26 kwietnia 2017 roku pełnił obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 
Od 1 lutego 2019 roku pełni obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

  • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
  • Wydział Kryminalny,
  • Wydział Techniki Operacyjnej,
  • Wydział dw. z Korupcją,
  • Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą,
  • Wydział Wywiadu Kryminalnego,
  • Laboratorium Kryminalistyczne,
  • Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową,
  • Wydział dw. z Cyberprzestępczością,
  • Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców.