inspektor Stefan Tokarz

inspektor
Stefan
Tokarz
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie od 13.06.1990 do 31.08.1991 roku