Izba dziecka - informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

Rodzice oraz opiekunowie zatrzymanych nieletnich przebywających, w  izbie na  podstawie § 8. ust.1 pkt 9 „Regulaminu izby”, mają prawo do odwiedzin w  izbie swoich dzieci lub podopiecznych. Podczas widzenia, rodzice mogą zasięgać informacji dotyczących zachowania nieletnich w izbie jak również terminu planowanego ich konwoju lub adresu wskazanego dla  nieletniego ośrodka  lub zakładu. Zaleca się,  aby  rodzice  zgłaszali się  na  widzenia po wcześniejszym ustaleniu godziny z dyżurnym izby.

Rodzice podczas odwiedzin mogą przekazać nieletniemu odzież lub inne  środki niezbędne do pobytu w  placówce, do której nieletni ma być przekonwojowany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych teleadresowych izby jak również instytucji stojących na  straży praw człowieka oraz Wydziałów Rodzinnych Sądów Rejonowych województwa małopolskiego znajdują się w zakładce KONTAKT”