Izba dziecka - informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

Rodzice oraz opiekunowie zatrzymanych nieletnich przebywających w  izbie na  podstawie § 8. ust.1 pkt 9 „Regulaminu izby” mają prawo do odwiedzin w  izbie swoich dzieci lub podopiecznych. Podczas widzenia rodzice mogą zasięgać informacji dotyczących zachowania nieletnich w izbie jak również terminu planowanego ich konwoju lub adresu wskazanego dla  nieletniego ośrodka  lub zakładu.

Zgodę na  odwiedziny może wyrazić; sąd rodzinny, kierownik izby lub policjant prowadzący sprawę nieletniego.

Kierownik  może wydać   zgodę  na widzenie w  przypadku kiedy nieletni przebywa w  izbie w związku z;

- samowolnym pobytem   poza Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym,

-  lub oczekuje  na  wskazanie i umieszczenie w ośrodku,

W przypadku kiedy dziecko przebywa  w  izbie  w  związku z  popełnionym czynem karalnym lub w  związku z  samowolnym pobytem  poza Zakładem Poprawczym albo Schroniskiem dla Nieletnich zgodę na  widzenie może  wyrazić  tylko Sąd Rodzinny.

Aby uzyskać zgodę kierownika izby na  widzenie z  nieletnim należy w  (celu ustalenia  terminu oraz innych warunków) skontaktować się  telefonicznie z  dyżurnym izby lub kierownikiem  (tel. dyżurnego całodobowy 12- 615 17 99, telefon kierownika izby 12- 615 17 96 w  godz. 8-16).

W celu uzyskania zgody Sądu Rodzinnego na  widzenie należy udać się  do Sądu i  złożyć osobiście wypełniony druk podania a  następnie osobiście odebrać pisemną zgodę na  widzenie.

Zaleca się  aby  rodzice  zgłaszali się  na  widzenia w  porze od godz. 09.00 do 18.00.

Widzenia  odbywają się w pokoju kierownika lub pokoju dyżurnego izby w obecności policjanta.  

Rodzice podczas odwiedzin mogą także przekazać nieletniemu paczkę żywnościową jak również w dostarczyć  odzież lub inne  środki niezbędne do pobytu w  placówce do której nieletni ma  być przekonwojowany.

Paczka żywnościowa  powinna zawierać; artykuły spożywcze hermetycznie pakowane, o przedłużonym terminie spożycia, napoje  niegazowane w  plastikowych butelkach w  stanie nienapoczętym.  Odzież oraz inne środki powinny znajdować się  zapakowane w  torbę podróżną, plecak  lub mocną torbę plastikową  typu „reklamówka”. Wszystkie dostarczone przez rodziców przedmioty po skontrolowaniu przez personel izby w  obecności dziecka  i rodziców są  spisywane na  kwicie  depozytowym pod względem ich  ilości oraz  cech identyfikacyjnych.  

Szczegółowe informacje dotyczące danych teleadresowych izby jak również instytucji stojących na  straży praw człowieka oraz Wydziałów Rodzinnych Sądów Rejonowych województwa małopolskiego znajdują się w zakładce KONTAKT”