Izba dziecka - pobyt w izbie

 

POBYT W IZBIE

Podstawowym i nadrzędnym celem służby policjanta wychowawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa przebywającemu w  warunkach izolacji dziecku. Bezpieczeństwo nieletniego umieszczonego w  izbie na  straży którego stoi personel   ma  charakter wieloaspektowy. Należy rozumieć przez to  nie  tylko zapobieżenie przed ewentualnymi  aktami samo agresji nieletnich, próbami ucieczek  ale  także zapewnienie dziecku właściwych warunków bytowych, sanitarnych, żywieniowych jak również dbanie o  dobrostan jego  zdrowia psychicznego oraz somatycznego.

Policyjni wychowawcy chronią także  dziecko przebywające w  izbie  przed  ewentualną demoralizacją  ze  strony innych nieletnich oraz uczą prawidłowej koegzystencji w grupie.

Irytacja i rozdrażnienie które nierzadko cechują  zachowania  nieletnich doprowadzanych do izby jest opanowywana  poprzez utrzymywanie  atmosfery  spokoju, empatii, oraz  psychiczne wsparcie jakim służy personel. 

 

Każdy nieletni przyjęty do izby zapoznawany jest z  regulaminem izby oraz szczegółowym porządkiem dnia. Regulamin izby jest załącznikiem do w/w rozporządzenia MSW z  dnia 4 czerwca 2012r. i jest dostępny w  każdym pomieszczeniu izby jak również znajduje się wraz z porządkiem dnia na  niniejszej stronie  internetowej w  zakładce PODSTAWY PRAWNE .

Nieletni przyjmowany do izby poddawany jest badaniu lekarskiemu w sytuacjach określonych w w/w rozporządzeniu MSW z  dnia 13 września 2012r (§ 1 ust.3)

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, złego samopoczucia lub  nagłego zachorowania dziecka do  izby wzywane  jest Pogotowie Ratunkowe w  celu udzielenia pomocy medycznej. W przypadku kiedy lekarz przeprowadzający badanie zaleci zażywanie przez nieletniego  lekarstwa  wykupowane są  one  w  aptece na  koszt Policji.

Nieletniemu w  izbie  podaje się lekarstwa tylko według zaleceń lekarza który dokonywał badania lekarskiego zleconego przez Policję.

Nieletni na czas pobytu w izbie otrzymuje nieodpłatnie;

- środki czystości takie jak; mydło, szampon, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów.

- odzież, bieliznę i obuwie odpowiednie do pory roku (o ile własna odzież nieletniego nie nadaje się do użytku)

- pidżamę, materac, poduszkę, koce oraz pościel (prześcieradło, poszwę i poszewkę)

- posiłek wydawany trzy razy dziennie ( w tym jeden gorący) oraz napoje,

Bielizna, pościel oraz  odzież  wydawana  dzieciom po każdorazowym użyciu poddawana  jest praniu które wykonuje firma  zewnętrzna.

 

Posiłki dostarczane  są do izby przez firmę cateringową zaś ich  konsumpcja odbywa się na  jadalni.

Nieletni w porze dziennej przebywają na świetlicy gdzie  biorą udział w  zajęciach kulturalno-oświatowych, oraz wychowawczo opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców.

Wyposażenie świetlicy stanowią; biblioteczka, telewizor, odtwarzacz DVD, stół do ping-ponga, drabinka oraz materac do ćwiczeń sportowych, stół świetlicowy, ławki, a także gry planszowe.

Tematyka prowadzonych z  nieletnimi zajęć jest dobierana  do ich  zainteresowań oraz  potrzeb.

Poniżej przedstawiono przykładowe tematy zajęć w których biorą udział nieletni przebywających w izbie;

- „Przyczyny, mechanizmy i objawy od alkoholu, narkotyków, nikotyny”

- „Higiena osobista- dlaczego musimy jej przestrzegać”

- „Pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia”

- „Znaki i sygnały drogowe- wiadomości ogólne”

- „Bezpieczne zachowanie nad wodą”

- „Bezpieczne zachowanie w górach”

- „Bezpieczne zachowanie na  stadionie”

-„ Jaki wybrać zawód”

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne przeprowadzane są na terenie spacernika zaś w  przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych na  świetlicy.

W godzinach nocnych nieletni przebywają w czteroosobowych sypialniach. W sypialniach osobno umieszczane są  dziewczęta a osobno chłopcy.

Na sypialniach oddzielnie  umieszczani są  także nieletni którzy ukończyli 18 lat (zatrzymani na  samowolnym pobycie poza Zakładem Poprawczym) jak również osobno przebywają nieletni będący pod  wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Oprócz monitoringu wizyjnego zainstalowanego w  każdej sypialni w  godzinach ciszy nocnej zachowanie podopiecznych jest kontrolowane przy pomocy wizjera w drzwiach wejściowych do sypialń przez personel izby.

Nieletni przekazywani do konwojów otrzymują z  izby suchy prowiant (kanapki, owoce, słodycze) oraz napoje.

Informacja o zachowaniu dziecka w  izbie przekazywana jest do właściwego Sadu Rodzinnego oraz jednostki Policji prowadzącej sprawę nieletniego.