Klasy mundurowe z wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Zdjęcie uczniów XVI LO w Krakowie przed komendą

        W dniu 28 października 2019 roku uczniowie klas IG i IH XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego gościli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


         Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z tematyką związaną z funkcjonowaniem Policyjnej Izby Dziecka. Problematyka ta została przedstawiona przez asp. Annę Wiejachę z Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie. Prelekcja wzbudziła wielkie zainteresowanie ze strony młodzieży, a na pojawiające się pytania prelegentka udzielała wyczerpujących odpowiedzi.
        Godnym odnotowania jest fakt, że uczniowie w trakcie wizyty zapalili znicz pod obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńcom z obozu w Ostaszkowie, zamordowanym przez NKWD w 1940 roku.
         Wizyta uczniów odbywała się w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Dyrektorem XVI LO a Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie i wpisuje się w działania promujące zawód policjanta. Na co dzień w szkole zajęcia z przedmiotu „Kształcenie ogólnopolicyjne” prowadzą funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie.