Klasy mundurowe z wizytą w KWP

Uczniowie ZSiPO ze Skały przed Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

W dniach 21 listopada (klasa II), 22 i 26 listopada 2019 r. (klasy I) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie gościli uczniowie „klas policyjnych” XXV LO im. Stefana Żeromskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie. Uczniowie klas drugich w trakcie wizyty uczestniczyli w zajeciach dotyczących wybranych pracowni Laboratorium Kryminalistycznego. Ponadto byli także w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji, gdzie zapoznali się ze sprzętem, wyposażeniem i uzbrojeniem policjantów. Uczniowie klas pierwszych w ramach wizyty uczestniczyli w prelekcjach na temat historii Policji oraz struktury organizacyjnej Policji.

29 listopada br. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie odwiedzili uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wzięli udział w zajęciach dotyczących Laboratorium Kryminalistycznego, przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz patologii społecznych, w tym  narkomanii. Mundurowi licealiści gościli także w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji, gdzie zapoznali się ze sprzętem, wyposażeniem i uzbrojeniem policjantów.

Godnym odnotowania jest fakt, że uczniowie zarówno XXV LO w Krakowie, jak również ZSiPO w Skale rozpoczynali wizyty od zapalenia znicza pod obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńcom z obozu w Ostaszkowie, zamordowanym przez NKWD w 1940 roku.

Wizyty uczniów były okazją do promowania zawodu policjanta.