Koledzy z Węgier na szkoleniu w Krakowie

Koledzy z Węgier na szkoleniu w Krakowie

W dniach 25-29 stycznia 2016 roku na terenie garnizonu małopolskiego przebywała grupa delegatów oddziałów specjalnych węgierskiej Policji z województwa Heves. Funkcjonariusze wzięli udział w szeregu szkoleń teoretyczno-praktycznych zorganizowanych przez Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


Policjanci z Heves mieli okazję, między innymi, na zapoznanie się z używaną przez małopolski SPAP taktyką dynamicznych wejść do budynków i pomieszczeń, technikami alpinistycznymi, strzelaniem oraz patrolami narciarskimi na stokach. Zaprezentowano im również sprzęt jaki ma na wyposażeniu SPAP. Małopolscy funkcjonariusze przekazali kolegom z Węgier uwagi na temat ubiegania się o dofinansowanie na zakup wyposażenia taktycznego z funduszy europejskich.