Krakowskie obchody Święta Policji w 100. Rocznicę powstania Policji Państwowej

Krakowskie obchody Święta Policji w 100. Rocznicę powstania Policji Państwowej

19 lipca 2019 br., odbyły się krakowskie obchody Święta Policji, podczas których policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji, z Komedy Miejskiej Policji, Komendy Powiatowej Policji i  Oddziału Prewencji Policji zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie. Ceremonia odbyła  się dzisiaj na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

W obchodach dzisiejszego Święta Policji udział wzięli: nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, mł. insp. Zbigniew Nowak - Komendant Miejski Policji w Krakowie, mł. insp. Tomasz Drożdżak – Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, mł. insp. Jarosław Nowak - Dowódca  OPP w Krakowie, a także funkcjonariusze i pracownicy wskazanych jednostek.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, służb, inspekcji, straży i instytucji współpracujących z Policją jak również ks. Kanonik Paweł Mielecki kapelan małopolskiej Policji.

Zebranych policjantów, pracowników cywilnych i gości powitał Gospodarz obchodów nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.  W swoim wystąpieniu podkreślił że dzisiejsza uroczystość związana z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej  ma przede wszystkim wymiar historyczny i patriotyczny. Generał podkreślił, że „dzisiejsza Policja jest nastawiona na działania prospołeczne, ukierunkowana na bezpieczeństwo obywateli”. Szef małopolskich policjantów wspomniał o realizacji programu modernizacji służb mundurowych oraz pogratulował nowoprzyjętym policjantom, odznaczonym jak również awansowanym funkcjonariuszom i pracownikom.

Pierwszym punktem w dzisiejszej uroczystości było ślubowanie 29 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Najwięcej z nich – trafi do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, pozostali będą służyć w Komendzie Miejskiej w Nowym Sączu i w Komendach Powiatowych Policji: w Bochni, Chrzanowie, Krakowie, Olkuszu, Suchej Beskidzkiej, Wadowic i Zakopanem. To trzecie  przyjęcie w tym roku, o tej pory w szeregi policji zasiliło 237 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Po przemówieniu nadeszła najważniejsza chwila ceremonii czyli wręczenia wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie. W tym roku w Małopolsce mianowano ogółem: w korpusie oficerów starszych policji – 38 policjantów, w korpusie oficerów młodszych Policji – 126 funkcjonariuszy,  w korpusie aspirantów Policji – 763 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 835 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 73 funkcjonariuszy. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono  3 osoby, medalem srebrnym uhonorowano 27 osób, a brązowym 12 osób. Kolejno w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Złotą Odznaką Zasłużony Policjant odznaczono 10 policjantów, srebrną 28 funkcjonariuszy, a brązową odznaką zasłużonego policjanta 50 funkcjonariuszy. Odznaczone zostały również osoby cywilne za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Złoty Medal otrzymała 1 osoba, Srebrny Medal za Zasługi dla Policji uhonorowano 4 osoby,  natomiast brązowym medalem odznaczono 11 osób.

Współorganizatorem święta były zarządy policyjnych związków zawodowych jednostek biorących udział w uroczystości. W trakcie ceremonii wręczano Honorowe Odznaczenia za działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz NSZZ Pracowników Policji. Mianowania na stopień wręczali dowódcy oraz komendanci krakowskich jednostek przy udziale Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Odznaczenia za działalność na rzecz NSZZP wręczali wice-przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego na czele z asp.szt. Konradem Nowaczkiem.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski  Piotr Ćwik, który przywitał się ze świętującymi dzisiaj policjantami i pracownikami policji. W swojej wypowiedzi podziękował małopolskim policjantom za zasługi na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli podkreślając, że „na policję zawsze można liczyć”. Wspomniał, że dzisiejsze Święto Policji jest wyjątkowe bo 100–lecie Polskiej Policji łączy się ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Następnie przemówił Starosta Krakowski – Wojciech Pałka, który podziękował za zaproszenie i serdecznie pogratulował nowoprzyjętym policjantom. Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk wyraził głębokie uznanie dla niełatwej i ryzykownej pracy Policji, podkreślając, że „Kraków jest dumny ze swojej Policji”. Przekazał również listy dziękczynne dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie i Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Przybyli na uroczystości goście mogli zobaczyć specjalnie przygotowane „miasteczko policyjne”, na którym swój sprzęt zaprezentowali policjanci pionu prewencji, ruchu drogowego, laboratorium kryminalistycznego, oddziału prewencji,  antyterroryści i inni. Nie zabrakło także przewodników psów służbowych ze swoimi podopiecznymi. Uczestnicy i goście zostali poczęstowani wojskową grochówką, potrawami z grilla oraz napojami.