nadinspektor Adam Rapacki

nadinspektor
Adam
Rapacki
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji od 27.01.2006 do 12.09.2006 r.