nadinspektor Andrzej Rokita

nadinspektor
Andrzej
Rokita
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji od 23.03.2007 do 15.01.2012 roku