nadinspektor Andrzej Woźniak

nadinspektor
Andrzej
Woźniak
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji od 03.01.2003 do 06.02.2006 roku