nadinspektor Bogusław Strzelecki

nadinspektor
Bogusław
Strzelecki
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie od 01.09.1991 do 18.04.1999 roku