nadinspektor dr Krzysztof Pobuta

ant
nadinspektor dr
Krzysztof
Pobuta
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Ukończył także studia podyplomowe o kierunku zarządzania jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie. 

W Policji służbę pełni od 1991 roku, początkowo jako policjant Komendy Rejonowej Policji w Jarosławiu. W 1995 roku ukończył studia     w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie kierownicze na stanowisku naczelnika wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy.

W latach 2001 – 2009 powołany został na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. W marcu 2009 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, które piastował do 13 stycznia 2016 roku, kiedy to powołany został na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

W lipcu 2016 roku odebrał nominację generalską.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje :

 • Wydział Prezydialny
 • Wydział Finansów
 • Wydział Kadr i Szkolenia
 • Wydział Kontroli
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
 • Zespół Prawny
 • Zespół Prasowy
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
 • Wydział Postępowań Administracyjnych
 • Sekcję Psychologów