Nagrody od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dla policyjnych „wodniaków”

Nagrody od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dla policyjnych „wodniaków”

17 czerwca br.w godzinach popołudniowych w Komisariacie Wodnym  Policji w Krakowie przy ul. Tynieckiej odbyła się uroczystość wręczania nagród 12 funkcjonariuszom tej jednostki  za działania ratownicze na wodach Małopolski  podczas tegorocznego stanu powodziowego . Na spotkanie z funkcjonariuszami  przyjechał pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.  Wojewoda  w imieniu ministra  oraz swoim  podziękował policjantom za trud włożony w  walkę z żywiołem wodnym jak i  wszelkie działania mające na celu ratowanie zarówno ludzi jak i mienia.

Przypomnijmy Policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, którzy na co dzień monitorują pod kątem bezpieczeństwa krakowski odcinek Wisły w te dni  mieli pełne ręce roboty. Funkcjonariusze kilkakrotnie ratowali jednostki pływające, które zrywały się z cum i dryfowały w kierunku pobliskich mostów zagrażając przęsłom. 24 maja br. udało się im rozdzielić i bezpiecznie przeprowadzić pod filarami mostu Dębnickiego 4 tramwaje wodne, które bezwładnie znosiła rzeka. Kilka dni  później, w ten sam sposób ratowali kolejne dwa tramwaje  wodne, a  innym razem zabezpieczali motorówki, które zerwały się z przystani. Z uwagi na wysoki poziom wody w Wisłe a także częściowe zalanie brzegów i wałów bardzo dużo drzew zostało podmytych i spływało wraz z nurtem Wisły. Policjanci komisariatu wodnego monitorowali lustro wody pod kątem ujawniania dużych konarów i spławiali je  w sposób kontrolowany  w kierunku brzegu, gdzie były przywiązywane linami przez  żołnierzy oraz  strażaków. 

Wojewoda Małopolski wręczył 8 policjantom nagrody pieniężne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie uhonorował  nagrodami 4 kolejnych policjantów, którzy podczas stanu powodziowego „ walczyli” o nowo budowany most kolejowy łączący Zabłocie z Kazimierzem.