Narada kadry kierowniczej

Narada kadry kierowniczej

7 marca 2018  roku w KWP w Krakowie w sali im. insp. Marka Woźniczki odbyła się narada kierownictwa małopolskiej Policji, w której uczestniczyli  komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego. Narada miała na celu podsumowanie dotychczasowych  działań, wymianę doświadczeń, a także  zapoznanie się z planami najbliższych przedsięwzięć.

Przed rozpoczęciem narady nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie pogratulował obrony doktoratu podinsp. Krzysztofowi Dymurze pełniącemu obowiązki  Naczelnika Wydziału Prewencji. Do gratulacji przyłączył się także Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii prof. dr hab. Sławomir M. Mazur, wręczając naczelnikowi Dymurze zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora. Zaskoczony tą niespodziewaną uroczystością świeżo upieczony doktor serdecznie podziękował za gratulacje.

Następnie generał Pobuta podziękował za długoletnią służbę Naczelnikowi Wydziału Transportu  mł. insp. Andrzejowie Malacy, który przechodzi na emeryturę.  Naczelnik Malaca skierował do zebranych słowa podziękowania za dotychczasową współpracę.

Po tym nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych Komendanta Głównego Policji naczelnikom Wydziałów Kryminalnego i Wydziału Techniki Operacyjnej a skierowanych do ich podwładnych.

Odprawę  rozpoczął Komendant Wojewódki Policji w Krakowie omawiając sprawy kadrowe (w tym bieżące zmiany na stanowiskach komendantów powiatowych bądź ich zastępców), stan dyscypliny służbowej – w tym kwestie rozpatrywania skarg na policjantów, nadzór nad prowadzonymi czynnościami (m.in. dot. wykroczeń) i inne sprawy organizacyjno-służbowe, np. kwestię organizacji 100-lecia powstania Policji.

Następnie mł. insp. Piotr Morajko pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie omówił zagadnienia dotyczące służby prewencyjnej, osiągnięte w tym zakresie wyniki, poruszył m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracy dzielnicowych. Podsumował zabezpieczenie tegorocznych wydarzeń (np. skoki narciarskie w Zakopanem, wizyta wiceprezydenta USA) i podziękował za pracę policjantów przy tych operacjach. Omówił także nadchodzące zabezpieczenia różnego rodzaju wydarzeń.   

W kolejnym punkcie narady  Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego mł. insp. Grzegorz Grymek omówił sprawy dotyczące pionu kryminalnego, podał wyniki poszczególnych jednostek w zakresie wykrywalności przestępstw kryminalnych i wskazał na szczegółowe zadania w zakresie pracy procesowej i operacyjnej do realizacji podczas bieżącego roku.

Kom. Franciszek Gawlik – pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, podsumował miniony rok w zakresie współpracy z Fundacją.  Przedstawił możliwości pomocy i zachęcał do zaangażowania w tym zakresie.

Następnie głos zabrali kolejno: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, Dowódca OPP w Krakowie  mł. insp. Jarosław Nowak, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia podinsp. Sylwia Giżowska-Szarek  - po czym nadinsp. dr Krzysztof Pobuta podsumował spotkanie.