Narada kadry kierowniczej, wręczenie rozkazów i nagród