Oblicza Handlu Ludźmi - wystawa

Oblicza Handlu Ludźmi - wystawa

Wydział Prewencji KWP w Krakowie w ramach współpracy z Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentował wystawę mobilną nawiązującą do zjawiska zagrożeń takich jak: przymusowa praca, wykorzystanie seksualne, zmuszanie do kradzieży czy żebractwa. Ponadto z treści tej wystawy możemy uzyskać informacje dla poszukujących pomocy dotkniętych przestępstwem handlu ludźmi.

Wystawa ta została wypożyczona na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie od Wydziału do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi MSWiA