Oddali krew w ramach akcji "Nasza krew - nasza ojczyzna"

Małopolscy policjanci i pracownicy Policji oddali krew w ramach akcji "Nasza krew - nasza ojczyzna"

21 listopada 2018 roku we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Krakowie zorganizowano honorowe oddawanie krwi w ramach akcji „Nasza krew - nasza ojczyzna”.

Do oddania krwi przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie zgłosiło się 14 osób z małopolskiej Policji, a łącznie oddano 4500 ml.

Celem akcji jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia oraz uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorem akcji honorowego oddawania krwi służb mundurowych jest Straż Graniczna, a małopolska Policja od lat aktywnie włącza się w to szczytne przedsięwzięcie.

Akcje cząstkowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej w ramach akcji "Moja krew - moja ojczyzna" trwają do 21 grudnia br.

 Fot: archiwum Policji