Opieka psychologiczna i psychoedukacja

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA  I PSYCHOEDUKACJA

 

W ramach zadań z zakresu opieki psychologicznej i psychoedukacji psycholog policyjny:

 • udziela policjantowi lub pracownikowi pomocy psychologicznej,
 • prowadzi psychoterapię policjanta lub pracownika;
 • prowadzi psychoedukację dla policjantów i pracowników

 

Formy psychoedukacji:

 • wykłady
 • warsztaty lub treningi
 • publikacje artykułów
 • opracowywanie poradników, broszur lub ulotek

Pomoc psychologa może nastąpić na wniosek policjanta lub pracownika (z pominięciem drogi służbowej), bezpośredniego przełożonego policjanta lub pracownika, po wyrażeniu przez niego zgody, z własnej inicjatywy, po wyrażeniu zgody przez policjanta lub pracownika.

Pomoc psychologiczna jest udzielana w formie:

 • porady psychologicznej
 • grupowego odreagowania psychicznego
 • grup wsparcia
 • interwencji kryzysowej

Informacje uzyskane w trakcie kontaktu z psychologiem są przechowywane w sposób gwarantujący poufność.

Opieka psychologiczna w garnizonie małopolskim:

Psycholog

Nazwa jednostki

podinsp. Bożena Ulman

Kierownik Sekcji Psychologów

tel.: 83-54-086

bozena.ulman@malopolska.policja.gov.pl

KWP Kraków

 

 

 

 

kom. Anna Nowicka

tel.: 83-54-086

83-11-323

anna.jablonska@malopolska.policja.gov.pl

 

 

KMP Nowy Sącz,


KMP Tarnów

KPP Bochnia,

KPP Brzesko,

KPP Dąbrowa Tarnowska.

 

 asp. szt. Anna Dusza – Potocka

tel.: 83-52-127

anna.dusza@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

mł. asp. Jadwiga Dziga

tel.: 83 - 54 - 084

jadwiga.dziga@malopolska.policja.gov.pl

 

KMP Kraków w tym: KP l, KP IV, KP V, KP VIII,

KPP Chrzanów


 

 

 

OPP Kraków,

KPP Wadowice

KPP Gorlice

KPP Zakopane

KPP Limanowa

CBŚP

 

 

sierż Radosław Maniecki

tel. 83-54-083

radoslaw.maniecki@malopolska.policja.gov.pl

 

 

KPP Nowy Targ,

KPP Myślenice,

KPP Oświęcim,

KMP Kraków w tym: KP II,KP III, KP VI,

SPAP KWP Kraków.

 

 

mgr Beata Bernatek

tel. 83-54-083

beata.bernatek@malopolska.policja.gov.pl

OPP Kraków,


KPP Kraków,


KPP Sucha Beskidzka,


KP Wodny KWP Kraków

 

 

         mgr Magdalena Mól

                                                tel. 83-54-086

  magdalena.mol@malopolska.policja.gov.pl

KPP Olkusz,


KPP Wieliczka, 


KPP Proszowice, 


KPP Miechów,


KP Autostradowy,


KMP Kraków : KP VII

                     

 

Oferta psychologów policyjnych adresowana jest do funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.

 

Interwencje psychologiczne wykonywane w czasie poza podstawowym wymiarem godzin odbywają się na polecenie oficera dyżurnego KWP, który dysponuje numerami telefonów służbowych.

 

Zapraszamy do korzystania z turnusów antystresowych dofinansowywanych z funduszu prewencyjnego PZU. Jednym z warunków udziału w tej formie profilaktyki jest posiadanie ubezpieczenia w PZU.

 

Nabór do udziału w turnusie ogłaszany jest w dziale aktualności.