Opieka psychologiczna i psychoedukacja

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA  I PSYCHOEDUKACJA

 

W ramach zadań z zakresu opieki psychologicznej i psychoedukacji psycholog policyjny:

 • udziela policjantowi lub pracownikowi pomocy psychologicznej,
 • prowadzi psychoterapię policjanta lub pracownika;
 • prowadzi psychoedukację dla policjantów i pracowników

 

Formy psychoedukacji:

 • wykłady
 • warsztaty lub treningi
 • publikacje artykułów
 • opracowywanie poradników, broszur lub ulotek

Pomoc psychologa może nastąpić na wniosek policjanta lub pracownika (z pominięciem drogi służbowej), bezpośredniego przełożonego policjanta lub pracownika, po wyrażeniu przez niego zgody, z własnej inicjatywy, po wyrażeniu zgody przez policjanta lub pracownika.

Pomoc psychologiczna jest udzielana w formie:

 • porady psychologicznej
 • grupowego odreagowania psychicznego
 • grup wsparcia
 • interwencji kryzysowej

Informacje uzyskane w trakcie kontaktu z psychologiem są przechowywane w sposób gwarantujący poufność.

Opieka psychologiczna w garnizonie małopolskim:

Psycholog

Nazwa jednostki

nadkom. Bożena Ulman

Kierownik Sekcji Psychologów

tel.: 83-54-086

bozena.ulman@malopolska.policja.gov.pl

KWP Kraków, KPP Gorlice,

 asp. szt. Anna Dusza – Potocka

tel.: 83-52-127

anna.dusza@malopolska.policja.gov.pl

KMP Kraków w tym: KP l, KP IV, KP V, KP VII, KP VIII,KPP Zakopane, Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie, KPP Chrzanów

 

 

podkom. Anna Jabłońska

tel.: 83-54-086

83-11-323

anna.jablonska@malopolska.policja.gov.pl

KMP Nowy Sącz, KMP Tarnów, KPP Bochnia, KPP Brzesko, KPP Dąbrowa Tarnowska, CBŚ W Krakowie,st. post. Radosław Maniecki

tel. 83-54-083

radoslaw.maniecki@malopolska.policja.gov.pl

KPP Nowy Targ, KPP Oświęcim, KMP Kraków - KP II,KP III, KP VI, SPAP KWP Kraków, KPP Myślenice,

mgr Beata Bernatek

tel. 83-54-083

beata.bernatek@malopolska.policja.gov.pl

OPP Kraków, KPP Kraków, KPP Sucha Beskidzka, KPP Wadowice, KP Wodny KWP Kraków

         mgr Magdalena Mól

                                                tel. 83-54-086

  magdalena.mol@malopolska.policja.gov.pl

KPP Olkusz, KPP Wieliczka,  KPP Proszowice,  KPP Limanowa, KPP Miechów, KP Autostradowy, KP VII

 

                     

 

Oferta psychologów policyjnych adresowana jest do funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.

 

Interwencje psychologiczne wykonywane w czasie poza podstawowym wymiarem godzin odbywają się na polecenie oficera dyżurnego KWP, który dysponuje numerami telefonów służbowych.

 

Zapraszamy do korzystania z turnusów antystresowych dofinansowywanych z funduszu prewencyjnego PZU. Jednym z warunków udziału w tej formie profilaktyki jest posiadanie ubezpieczenia w PZU.

 

Nabór do udziału w turnusie ogłaszany jest w dziale aktualności.