Oświęcim. Mikołajkowy, cenny dar od policjantów, w ramach akcji krwiodawstwa „Nasza krew – nasza Ojczyzna”

Oświęcim.  Mikołajkowy, cenny dar od policjantów, w ramach akcji krwiodawstwa „Nasza krew – nasza Ojczyzna”

6 grudnia  w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu,  pod fachową i troskliwą opieką pielęgniarek, kilkunastu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz podległych komisariatów Policji,  wzięło udział w zbiórce krwi, w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – nasza Ojczyzna”. 

W ten sposób policjanci dołączyli do zainicjowanej przez Straż Graniczną akcji, dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, objętej honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/wlacz-sie-do-akcji-nasza-krew-nasza-ojczyzna

Akcja „Nasza krew – nasza Ojczyzna”,   będzie trwała do 15 grudnia br., w związku z powyższym, policjanci zachęcają do przyłączenia się i oddania krwi na rzecz potrzebujących.

Jak oddać krew?
Aby zostać krwiodawcą wystarczy być w wieku od 18 do 65 lat . Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość np.:  dowód osobisty,   legitymacja szkolna lub studencka, prawo jazdy, paszport, a dawca wielokrotny - również legitymację HDK PCK.  

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku. W ramach rekompensaty dawca po oddaniu krwi, otrzymuje: posiłek regeneracyjny,  zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi,  legitymację Honorowego Dawcy oraz bezpłatne wyniki badań.