Pierwszoklasiści z krakowskiego XVI LO z wizytą na Mogilskiej

Uczniowie podczas prelekcji

     W dniu 10 lutego 2020 roku uczniowie czterech pierwszych klas XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego gościli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
     Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z tematyką związaną z patologiami społecznymi, w szczególności z narkomanią. Problematyka ta została przedstawiona przez asp. szt. Roberta Bretnera i sierż. szt. Huberta Bracika z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie. Asp. szt. Bretner jest funkcjonariuszem, który od wielu lat zajmuje się uzależnieniami wśród młodzieży. Jest niekwestionowanym autorytetem, organizującym liczne przedsięwzięcia z obszaru przeciwdziałania narkomanii. 
     Prelekcja wzbogacona o aspekt odpowiedzialności prawnej i autentyczne przypadki wzbudziła zainteresowanie ze strony młodzieży. Wizyta odbywała się w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Dyrektorem XVI LO a Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie i wpisuje się w działania promujące zawód policjanta. Na co dzień w szkole zajęcia z przedmiotu „Kształcenie ogólnopolicyjne” prowadzą funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie.