Podkom. Krzysztof Zapała z KPP w Limanowej zajął II miejsce w I Ogólnopolskim Finale Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych.

Podkom. Krzysztof Zapała z KPP w Limanowej reprezentujący garnizon małopolski  podczas I Ogólnopolskiego Finału Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych zajął II miejsce w klasyfikacji generalnej.

W dniach 19-20 listopada  2018 roku w Centrum Szkolenia Policji  w Legionowe odbył się  I  Ogólnopolski Finał Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Po raz pierwszy policjanci z wydziałów prewencji mieli okazję sprawdzić oraz doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe w ogólnopolskim konkursie dotyczącym trudnych i odpowiedzialnych zadań wykonywanych przez oskarżycieli publicznych w sprawach o wykroczenia. Patronat nad konkursem zorganizowanym przez CSP, we współpracy z Biurem Prewencji KGP, objął Komendant Główny Policji.

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby prewencyjnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:

 

 

  1. sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;
  2. wyłonienie najlepszego policjanta - oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  3. utrwalenie znajomości przepisów prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej;
  4. kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji;
  5. przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Pierwszą konkurencją był pisemny test wiedzy, który składał się z 50 zadań testowych zamkniętych, z jedną prawidłową odpowiedzią. Uczestnicy konkursu w czasie 50 minut sprawdzili swoją znajomość przepisów prawa, w szczególności ustaw: kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym. Drugą konkurencją była pisemna analiza akt lub elementów akt czynności wyjaśniających. W tej konkurencji uczestnicy konkursu, w czasie 40 minut, mieli dokonać pisemnej analizy akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych. Trzecia konkurencja konkursowa poległa na zapoznaniu się oskarżyciela z materiałami czynności wyjaśniających, a następnie wygłoszenia mowy końcowej.

Tytuł najlepszego oskarżyciela publicznego w kraju przypadł w udziale sierż. szt. Mateuszowi Smadze z KPP w Żninie – reprezentujący  KWP w Bydgoszczy.  Miło nam poinformować, że drugie miejsce w kraju zajął podkom. Krzysztof Zapała z KPP w Limanowej - reprezentujący  w  KWP w Krakowie. Trzecie miejsce zajął asp.szt. Leszek Momot z KMP w Jeleniej Górze -  reprezentujący KWP we  Wrocławiu. Zacięta  rywalizacja odbyła się w sportowej atmosferze.

 

KLASYFIKACJA GENERALNA wg kolejności zajętych miejsc:

Lp.

Komenda Wojewódzka Policji/Komenda Stołeczna Policji

KK1

KK2

KK3

Suma

1.

KWP w Bydgoszczy

49

18

18,28

85,28

2.

KWP w Krakowie

46

18

18,28

82,28

3.

KWP w Wrocławiu

46

16

20,00

82,00

4.

KWP w Białymstoku

42

18

19,70

79,70

5.

KWP w Lublinie

45

16

18,57

79,57

6.

KWP w Łodzi

45

16

18,14

79,14

7

KWP w Gdańsku

43

18

16,14

76,14

8.

KWP w Katowicach

42

18

13,00

73,00

9.

KWP w Olsztynie

37

19

16,00

72,00

10.

KWP w Radomiu

38

17

16,35

71,85

10.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim

41

16

14,85

71,85

12.

KWP w Rzeszowie

40

20

10,42

70,42

13.

KWP w Kielcach

41

16

10,28

67,28

14.

KWP w Szczecinie

39

13

15,14

67,14

15.

Komenda Stołeczna Policji

40

17

7,14

64,14

16.

KWP w Opolu

38

11

12,28

61,28

 

Nagrody laureatom wręczyli: mł. insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji KGP  oraz insp. Anna Gołąbek Zastępca Komendanta ds. Logistycznych CSP w Legionowie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Link do galerii zdjęć:

http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/4007,Najlepszy-oskarzyciel.html