Podziękowania dla funkcjonariuszy oddziału prewencji za akcję przeciwpowodziową

Policjanci oddziału prewencji
Komendant Wojewódzki nadinsp. Krzysztof Pobuta gratuluje policjantom
Policjanci oddziału prewencji
Wojewoda Piotr Ćwik gratuluje policjantom
Komendant Wojewódzki nadinsp. Krzysztof Pobuta gratuluje policjantom
Komendant Wojewódzki nadinsp. Krzysztof Pobuta gratuluje policjantom
Policjanci oddziału prewencji
Przemawia Komendant Wojewódzki nadinsp. Krzysztof Pobuta
Przemawia Wojewoda Piotr Ćwik
Policjanci oddziału prewencji
Przemawia Dowódca oddziału prewencji  mł. insp. Jarosław Nowak
Policjanci oddziału prewencji
Przemawia Komendant Wojewódzki nadinsp. Krzysztof Pobuta
Przemawia Wojewoda Piotr Ćwik
Wspólne, pamiątkowe zdjęcie
Trzech członków dowództwa oddziału prewencji