Podziękowania dla Motoroli Solutions

Podziękowania dla Motoroli Solutions

2 kwietnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie gościliśmy przedstawicieli pracowników Motorola Solutions. Była to okazja aby podziękować za wsparcie jakie udzielają Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundacja opiekuje się rodzinami policjantów, którzy zginęli na służbie. Aktualnie w skali kraju wspiera około 240 rodzin.

W ramach wizyty nasi goście mieli okazję zapoznać się z zadaniami oraz sprzętem i wyposażeniem wybranych jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Krakowie (Laboratorium Kryminalistyczne, Wydział Ruchu Drogowego, Oddział Prewencji Policji, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji). Na koniec wizyty za wsparcie udzielane Fundacji, pracownikom Motorola Solutions osobiście podziękował nadinsp. Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Dotychczas pracownicy Motoroli w ramach organizowanych zbiórek i licytacji przekazali dla Fundacji pieniądze łącznie w kwocie ponad 30 tys. złotych oraz dwukrotnie granty od  Motorola Solutions Foundations po 500 $. Co istotne, w 2019 roku ponownie będą wspierać Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na koniec roku gdy zostaną podsumowane wszystkie zbiórki i licytacje, to zgodnie z decyzją zarządu Motorola Solutions Fundations, zebrana kwota przez pracowników ma zostać podwojona.