Podziękowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomasza Miłkowskiego dla uczestników akcji „spoKREWnieni służbą”

Podziękowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomasza Miłkowskiego dla uczestników  akcji „spoKREWnieni służbą”