Powołania zastępców Komendanta sądeckiej Policji

Powołania zastępców Komendanta sądeckiej Policji

25 kwietnia br. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. Jarosław Tokarczyk w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty wręczył rozkazy personalne swoim zastępcom.

Decyzją szefa małopolskich policjantów z dniem 25 kwietnia br. na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu został powołany nadkom. Tomasz Florek, z kolei na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu został powołany podinsp. Adam Bukański. Obydwaj komendanci od 4 marca br. pełnili obowiązki na tych stanowiskach.

Insp. Jarosław Tokarczyk w imieniu swoim oraz zebranej w sali oficerskiej kadry kierowniczej pogratulował Zastępcom awansu, podkreślając jednocześnie, że akty powołania na wyższe stanowiska służbowe potwierdzają ich profesjonalizm i zawodową postawę. W tym wyjątkowym dniu Komendant życzył awansowanym wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz kolejnych sukcesów.

Nadkom. Tomasz Florek w imieniu swoim i podinsp. Adama Bukańskiego podziękował za ciepłe słowa i wyrazy uznania zwracając się do insp. Jarosława Tokarczyka takimi słowami: „Dziękujemy za docenienie naszej służby, ale przede wszystkim za zaufanie, jakim nas Pan Komendant obdarzył kierując wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Zrobimy wszystko, by tego zaufania nie zawieść.”