Powołanie mł. insp. Grzegorza Wyskiela na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu

Powołanie mł. insp. Grzegorza Wyskiela na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu

Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty, mł. insp. Grzegorz Wyskiel został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

Uroczysta zbiórka odbyła się 7 maja br. w budynku nowotarskiej komendy i rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu przez dowódcę uroczystości nadkom. Roberta Stasika. Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu kom. Zbigniew Zacher powitał wszystkich przybyłych gości.

Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu odczytał Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Ryszard Sołkiewicz. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki wręczył mł. insp. Grzegorzowi Wyskielowi rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, równocześnie pogratulował objęcia nowego stanowiska i życzył dalszych sukcesów.

Obejmujący stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu mł.insp. Grzegorz Wyskiel podziękował za wyróżnienie i zaufanie, jakie otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego zapewniając, że dołoży wszelkich starań by zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu nowotarskiego. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej jednostki.

Panu Komendantowi składamy najserdeczniejsze gratulacje, życzymy dalszych sukcesów oraz owocnej współpracy.