Powołanie mł. insp. Piotra Prokipczaka na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach

Powołanie mł. insp. Piotra Prokipczaka na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach

W Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach odbyła się uroczysta zbiórka związana z powołaniem mł. insp. Piotra Prokipczaka na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. W mieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie rozkaz personalny wręczył Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach – insp. Krzysztof Tybor.

Z dniem 29 kwietnia 2019 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach powołany została mł. insp. Piotr Prokipczak, który dotychczas pełnił obowiązki na tym stanowisku. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, a uczestniczył w niej Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach – insp. Krzysztof Tybor oraz kadra kierownicza i pracownicy gorlickiej jednostki.

Wręczając powołanie, Komendant Tybor pogratulował Panu Komendantowi Prokipczakowi i życzył mu wielu sukcesów na zajmowanym stanowisku. Wyraził także przekonanie, że decyzja przełożonych o powołaniu na to stanowisko, jest docenieniem dotychczasowego profesjonalizmu, zaangażowania i wzorowej postawy.

Mł. insp. Piotr Prokipczak zabierając głos podziękował zebranym za gratulacje i życzenia oraz wyraził przekonanie, że współpraca z kadrą jednostki na rzecz poprawy bezpieczeństwa nadal będzie układać się wzorowo.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki wszyscy zebrani wykonali pamiątkowe zdjęcie.