Powołanie nadkom. Mirosława Stracha na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce

Powołanie nadkom. Mirosława Stracha na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce

W dniu 10 kwietnia 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce nadkom. Mirosława Stracha.

Uroczysta zbiórka odbyła się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.  Oprócz kadry kierowniczej wielickiej komendy udział wzięli w niej zaproszeni goście, Pani Poseł na Sejm RP Urszula Rusecka, starosta wielicki Adam Kociołek wicestarosta Henryk Gawor, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wielickiego. Słowa podziękowania za owocną współpracę oraz gratulacje w imieniu samorządów lokalnych złożył starosta Adam Kociołek.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie po odczytaniu rozkazu personalnego  o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce nadkom. Mirosława Stracha, gratulował nowemu komendantowi podkreślając, iż jest to bardzo znacząca i zarazem odpowiedzialna funkcja. Jednocześnie życzył wielu sukcesów w codziennej służbie.

Obejmujący stanowisko Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce nadkom. Mirosław Strach podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie za zaufanie oraz powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji. W treści swojego wystąpienia nadkom. Mirosław Strach, zwrócił się z podziękowaniami do przedstawicieli samorządów oraz instytucji działających na terenie powiatu, dziękując za pełen profesjonalizm oraz stojącą na bardzo wysokim poziomie współpracę. Słowa podziękowania oraz stwierdzenia o możliwości rozwoju jednostki nowy komendant skierował również do podległych policjantek i policjantów powiatu wielickiego. Kończąc swoje wystąpienie Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce nadkom. Mirosław Strach oświadczył, iż objęcie tej funkcji to „duma, honor i zaszczyt”.