Pożegnanie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.