Pozwolenia na broń, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, licencja detektywa, rejestr lekarzy i psychologów

KOMUNIKAT

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że z dniem 3 kwietnia 2017 r. zmianie ulega organizacja obsługi Klientów Wydziału. Dotychczasowa brama wejściowa prowadząca bezpośrednio do WPA, usytuowana w północnym skrzydle budynku zostanie trwale zamknięta.

Ruch osobowy prowadzony będzie przez wejście główne budynku stanowiącego siedzibę Komisariatu Policji VIII w Krakowie, przy os. Zgody 10.

Z uwagi na powyższe podstawowymi dniami obsługi Klientów/Stron w WPA KWP w Krakowie będą:

WTOREK – w godz. 8.00 – 17.00

CZWARTEK – w godz. 8.00 – 15.00

W pozostałych dniach przyjęcia Klientów/Stron realizowane będą jedynie na podstawie wezwań/zaproszeń, bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie obsługiwane są osoby z powiatów: krakowskiego, suskiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, bocheńskiego.

 Telefony kontaktowe w sprawach dot.:

 • wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony/zabezpieczenia technicznego:
  (12) 615-32-63; (12) 615-32-64; (12) 615-32-79
 • w sprawach licencji detektywistycznej: (12) 615-32-73
 • w sprawach dot. pozwolenia na broń palną w celach:

            - łowieckich: (12) 615-32-68; (12);  615-40-09

            - sportowych: (12) 615-32-68; (12) 615-40-09

            - kolekcjonerskich: (12) 615-40-09; (12) 615-32-68

            - do ochrony osobistej: (12) 615-79-13 gazowa; (12) 615-40-27 bojowa

            - dopuszczenia do posiadania broni: (12) 615-32-62

- depozyt broni: (12) 615-32-84

KOMUNIKAT

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że z dniem 3 kwietnia 2017 r. zmianie ulega organizacja obsługi Klientów Wydziału w punkcie zamiejscowym w Tarnowie (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Tarnów, ul. Traugutta 4).

Podstawowymi dniami obsługi Klientów/Stron będą:

WTOREK – w godz. 9.00 – 17.00

CZWARTEK – w godz. 8.00 – 15.00

W pozostałych dniach przyjęcia Klientów/Stron realizowane będą jedynie na podstawie wezwań/zaproszeń, bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

Punkt Zamiejscowy w Tarnowie: tel. (14) 628-14-50; (14) 628-13-54 obsługuje osoby z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

KOMUNIKAT

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że z dniem 3 kwietnia 2017 r. zmianie ulega organizacja obsługi Klientów Wydziału w punkcie zamiejscowym w Nowym Sączu (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Nowy Sącz, ul. Grottgera 50).

Podstawowymi dniami obsługi Klientów/Stron będą:

WTOREK – w godz. 9.00 – 17.00

CZWARTEK – w godz. 8.00 – 15.00

W pozostałych dniach przyjęcia Klientów/Stron realizowane będą jedynie na podstawie wezwań/zaproszeń, bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

Punkt Zamiejscowy w Nowym Sączu: tel. tel. (18) 442-42-38; (18) 442-42-39; (18) 442-42-40   obsługuje osoby z powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, gorlickiego.

 

 1. Informacje bieżące, komunikaty
 2. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 3. Pozwolenia na broń
 4. Dopuszczenie do posiadania broni osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 5. Licencja detektywa
 6. Wpis do rejestru lekarzy
 7. Wpis do rejestru psychologów
 8. Rejestr lekarzy i psychologów