Przedstawicielka mołdawskiej Policji z wizytą w małopolskim garnizonie

Przedstawicielka mołdawskiej Policji z wizytą w małopolskim garnizonie

W dniach 24-25 sierpnia 2017 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie gościła funkcjonariusza mołdawskiej Policji panią podkomisarz Liliannę Popovici. Wizyta odbyła się w ramach programu wymiany Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. 
W trakcie dwudniowej wizyty pani Popovici odwiedziła jeden z krakowskich komisariatów, gdzie miała okazję zapoznać się z jego funkcjonowaniem a także porozmawiać z policjantami pracującymi w terenie. W czasie swojej wizyty w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie poznała strukturę i zadania tej jednostki oraz jej aktywność na polu współpracy międzynarodowej.

Podsumowując swoją wizytę pani Popovici serdecznie dziękowała za okazaną gościnność oraz wyraziła przekonanie o konieczności zacieśnienia współpracy Policji obydwu państw w zakresie zwalczania przestępczości oraz jej zapobiegania.  

Koordynatorami wizyty na terenie Małopolski byli funkcjonariusze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie, Wydziału Wywiadu Kryminalnego oraz Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.